پارس سازه انرژی البرز

نیم بوشن A182 F316/316L استنلس استیل ساکت

کاتالوگ وجود ندارد

nimbooshen316sw.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

استنلس استیل -

کلاس

3000 -قیمت نیم بوشن A182 F316/316L کلاس 3000 ساکت
HALF COUPLING A182 GR F316/316L #3000 SW

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

97/09/10

1.4 اینچ

ریال 480000

97/09/10

3.8 اینچ

ریال 480000

97/09/10

1.2 اینچ

ریال 648000

97/09/10

3.4 اینچ

ریال 978000

97/09/10

1 اینچ

ریال 1584000

97/09/10

1.4 1 اینچ

ریال 2352000

97/09/10

1.2 1 اینچ

ریال 2724000

97/09/10

2 اینچ

ریال 3732000

97/09/10

1.2 2 اینچ

97/09/10

3 اینچ

97/09/10

4 اینچ

97/09/10