پارس سازه انرژی البرز

نیم بوشن A182 F304/304L استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

nimboooshen304npt.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

استنلس استیل -

کلاس

3000 -قیمت نیم بوشن A182 F304/304L کلاس 3000 دنده
HALF COUPLING A182 GR F304/304L #3000 NPT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

97/09/07

1.4 اینچ

ریال 372000

97/09/07

3.8 اینچ

ریال 372000

97/09/07

1.2 اینچ

ریال 420000

97/09/07

3.4 اینچ

ریال 552000

97/09/07

1 اینچ

ریال 936000

97/09/07

1.4 1 اینچ

ریال 1440000

97/09/07

1.2 1 اینچ

ریال 2184000

97/09/07

2 اینچ

ریال 3072000

97/09/07

1.2 2 اینچ

97/09/07

3 اینچ

97/09/07

4 اینچ

97/09/07