پارس سازه انرژی البرز

مهره ماسوره A182 F316/316L استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

mohreh3161-npt.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

استنلس استیل -

کلاس

3000 -قیمت مهره ماسوره A182 F316/316L کلاس 3000 دنده
UNION A182 GR F316/316L #3000 NPT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

ریال 2040000

97/09/08

1.4 اینچ

ریال 2040000

97/09/08

3.8 اینچ

ریال 2040000

97/09/08

1.2 اینچ

ریال 2400000

97/09/08

3.4 اینچ

ریال 3168000

97/09/08

1 اینچ

ریال 4464000

97/09/08

1.4 1 اینچ

ریال 6900000

97/09/08

1.2 1 اینچ

ریال 7764000

97/09/08

2 اینچ

ریال 10758000

97/09/08

1.2 2 اینچ

ریال 26388000

97/09/08

3 اینچ

ریال 37152000

97/09/08

4 اینچ

97/09/08