پارس سازه انرژی البرز

مغزی فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

maghzi2.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

استاندارد

ASME -قیمت مغزی فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 192600

97/08/20

3.8 اینچ

ریال 242890

97/08/20

1.2 اینچ

ریال 395900

97/08/20

3.4 اینچ

ریال 552120

97/08/20

1 اینچ

ریال 395900

97/08/20

1.4 1 اینچ

ریال 552120

97/08/20

1.2 1 اینچ

ریال 2708170

97/08/20

2 اینچ

ریال 1235850

97/08/20

1.2 2 اینچ

ریال 2708170

97/08/20

3 اینچ

ریال 4058510

97/08/20

4 اینچ

ریال 7104800

97/08/20