پارس سازه انرژی البرز

صافی فلنج دار

کاتالوگ وجود ندارد

safiflanjdare1x.jpg
@title

نوع صافی

نوع Y -

نوع اتصال

فلنج -

کشور سازنده

هلند -