پارس سازه انرژی البرز

شیر پروانه ای Laminated Metal-seal مدل D343H

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1270093-1x.jpg
@title