پارس سازه انرژی البرز

شیر پروانه ای فلنج دار مدل D943H (Metal-seal)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1270091-1x.jpg
@titleمدل شیر پروانه ای

D943H -

برند شیر پروانه ای

GDV -

نوع شیر پروانه ای

فلنج دار - فلنج دار -