پارس سازه انرژی البرز

شیر پروانه ای Teflon-seal مدل D43F و D343F

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1270125-1x.jpg
@title