پارس سازه انرژی البرز

شیر توپی استیل Forged (Q 47 Type)

کاتالوگ وجود ندارد

برند

GDV

1269633-1x.jpg
@title