پارس سازه انرژی البرز

زانو 90 درجه A182 F316/316L استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

zano903161npt.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

کلاس

3000 -

جنس

استنلس استیل -قیمت زانو 90درجه A182 F316/316L کلاس 3000 دنده
90D ELBOW A182 GR F316/316L #3000 NPT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

ریال 1188000

97/09/08

1.4 اینچ

ریال 1188000

97/09/08

3.8 اینچ

ریال 1188000

97/09/08

1.2 اینچ

ریال 1512000

97/09/08

3.4 اینچ

ریال 2448000

97/09/08

1 اینچ

ریال 4236000

97/09/08

1.4 1 اینچ

ریال 5832000

97/09/08

1.2 1 اینچ

ریال 10020000

97/09/08

2 اینچ

ریال 12396000

97/09/08

1.2 2 اینچ

ریال 32292000

97/09/08

3 اینچ

ریال 40380000

97/09/08

4 اینچ

97/09/08