پارس سازه انرژی البرز

درپوش داخل دنده A182 F304/304L استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

darposhe-dakheli304.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

استنلس استیل -

کلاس

3000 -قیمت درپوش داخل دنده A182 F304/304L کلاس 3000 دنده
PLUG A182 GR F304/304L #3000 NPT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

97/09/07

1.4 اینچ

ریال 336000

97/09/07

3.8 اینچ

ریال 336000

97/09/07

1.2 اینچ

ریال 396000

97/09/07

3.4 اینچ

ریال 480000

97/09/07

1 اینچ

ریال 924000

97/09/07

1.4 1 اینچ

ریال 1428000

97/09/07

1.2 1 اینچ

ریال 1848000

97/09/07

2 اینچ

ریال 2820000

97/09/07

1.2 2 اینچ

97/09/07

3 اینچ

97/09/07

4 اینچ

97/09/07