پارس سازه انرژی البرز

بوشن تبدیلی A182 F316/316L استنلس استیل ساکت

کاتالوگ وجود ندارد

boshent316sw.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

استنلس استیل -

کلاس

3000 -قیمت بوشن تبدیلی A182 F316/316L کلاس 3000 ساکت
RED COUPLING A182 GR F316/316L #3000 SW

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

97/09/10

1.4 اینچ

97/09/10

3.8 اینچ

ریال 708000

97/09/10

1.2 اینچ

ریال 732000

97/09/10

3.4 اینچ

ریال 1152000

97/09/10

1 اینچ

ریال 1776000

97/09/10

1.4 1 اینچ

ریال 2568000

97/09/10

1.2 1 اینچ

ریال 3120000

97/09/10

2 اینچ

ریال 4044000

97/09/10

1.2 2 اینچ

ریال 8904000

97/09/10

3 اینچ

ریال 13476000

97/09/10

4 اینچ

97/09/10