پارس سازه انرژی البرز

بوشن تبدیلی A182 F316/316L استنلس استیل دنده

کاتالوگ وجود ندارد

boshen-t3161-npt.jpg
@title

آلیاژ

A182 -

جنس

استنلس استیل -

کلاس

3000 -قیمت بوشن تبدیلی A182 F316/316L کلاس 3000 دنده
RED COUPLING A182 GR F316/316L #3000 NPT

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.8 اینچ

97/09/10

1.4 اینچ

97/09/10

3.8 اینچ

ریال 852000

97/09/10

1.2 اینچ

ریال 984000

97/09/10

3.4 اینچ

ریال 1428000

97/09/10

1 اینچ

ریال 2256000

97/09/10

1.4 1 اینچ

ریال 3672000

97/09/10

1.2 1 اینچ

ریال 5076000

97/09/10

2 اینچ

ریال 7320000

97/09/10

1.2 2 اینچ

97/09/10

3 اینچ

97/09/10

4 اینچ

97/09/10