پارس سازه انرژی البرز

بال ولو فلنجدار استنلس استيل پنوماتيک

محرک

پنوماتیک-

کاتالوگ وجود ندارد

محرک

پنوماتیک -

نوع اتصال

فلنج -

جنس بدنه

استنلس استیل -